STADOZ s.r.o., stavební firma, Hranice na Moravě, Zelená úsporám
    Stadoz s.r.o., Veslařská 323/189, Brno 637 00, tel. 581 603 118, email: stadoz@stadoz.net
Stadoz s.r.o., tř. 1. máje 2063, Hranice 753 01, tel. 581 603 118. email: stadoz@volny.cz
 
  STADOZ s.r.o., stavební firma  
 

Dotace

Dotace

 

V rámci činnosti provádíme poradenskou činnost s cílem zajiątění komplexní sluľby pro zájemce ( fyzické osoby, právnické osoby, obce, města, ostatní subjekty) o řeąení dotačních programů.

Řeąíme celou problematiku pro zákazníka od vyhledání vhodných dotačních programů pro Vaąe záměry přes kompletní přípravu projektu, řízení projektu, financování, závěrečné vyhodnocení.

Dotační programy:

-          operační program ®ivotní prostředí

-          Nová Zelená Úsporám

-          Strukturální fondy EU

-          Program rozvoje venkova

-          Operační programy MPO

-          Programy a dotace MMR

 

V případě Vaąeho zájmu nás kontaktujte na bezplatné konzultaci Vaąeho záměru.

 

 

 

Reference:

Program Zelená úsporám 164 dotací objem cca 48,2 mil.Kč

Program OP®P 9 dotací objem cca 18,1 mil.Kč

Program rozvoje venkova 5 dotací objem cca 1.8 mil. Kč

Fondy EU 3 dotace objem cca 5,2 mil. Kč

MPO 2 dotace objem cca 4,8 mil.Kč

MMR 2 dotace objem cca 6.2 mil.Kč

 

Podrobnějąí reference včetně kontaktů Vám zaąleme na vyľádání.