STADOZ s.r.o., stavební firma, Hranice na Moravě, Zelená úsporám
    Stadoz s.r.o., Veslařská 323/189, Brno 637 00, tel. 581 603 118, email: stadoz@stadoz.net
Stadoz s.r.o., tř. 1. máje 2063, Hranice 753 01, tel. 581 603 118. email: stadoz@volny.cz
 
  STADOZ s.r.o., stavební firma  
 

"PENB"

V souladu s ustanovení zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů zpracováváme průkazy energetické náročnosti budov.

Grafické znázornění průkazu dle Vyhlášky č. 264/2020 Sb. :

vzor PENB

OPRÁVNĚNÍ, CERTIFIKÁTY

Pracovníci naší společnosti jsou oprávnění zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov dle Oprávnění vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu 25.5.2011. Jsme členové Asociace energetických specialistů – viz www.asociacees.cz.

OBJEDNÁVKA, TERMÍNY, CENÍK

Na základě vaší poptávky vám předložíme nabídku na zpracování PENB, v případě odsouhlasení nabídky uzavřeme s vámi objednávku, příp. smlouvu. Pro zpracování PENB je nutno zajistit projektovou dokumentaci objektu, zjistit technické vlastnosti konstrukcí objektu, technické podklady od systémů topení, přípravy teplé vody, větrání, chlazení, atd. V případě, že zákazník má tyto podklady k dispozici, je zpracování PENB jednodušší, v případě neexistence těchto dokladů provedeme prohlídku, zaměření objektu a zjištění potřebných údajů.

Termín zpracování dle rozsahu objektu , technických vlastností a podkladů k řešení PENB se pohybuje od 5 do 10 dnů od objednání.

CENÍK

Na vyžádání vám poskytneme ceník zpracování PENB vč. souvisejících technických činností.