STADOZ s.r.o., stavební firma, Hranice na Moravě, Zelená úsporám
    Stadoz s.r.o., Veslařská 323/189, Brno 637 00, tel. 581 603 118, email: stadoz@stadoz.net
Stadoz s.r.o., tř. 1. máje 2063, Hranice 753 01, tel. 581 603 118. email: stadoz@volny.cz
 
  STADOZ s.r.o., stavební firma  
 

Nabídka sluľeb

 • provádění staveb včetně jejich změn, udrľovacích prací na nich a jejich odstraňování
 • zprostředkovatelská činnost
 • hostinská činnost Motorest Sparta
 • pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně poskytování jiných neľ základních sluľeb
 • projektová činnost ve výstavbě
 • zpracování průkazů energetické náročnosti budov a zajią»ování energetických auditů
 • inspekce nemovitostí, poradenství v oblasti nemovitostí ( technický stav, návrhy řeąení, atd.)
 • řeąení podkladů a zajią»ování dotací pro obce, města, soukromé subjekty a občany

Kompletní dodávka stavebních činností

 • rekonstrukce a modernizace budov
 • kompletní výstavbu objektů a inľenýrských sítí
 • stavební práce – zednické, obkladačské, zámečnické, sadrokartonářské, tesařské

Daląí nabízené sluľby

 • projektová a inľenýrská činnost včetně zajią»ování veřejnoprávního řízení
 • technické návrhy a řeąení
 • poradenství v oblasti pozemích a hospodářských staveb
 • inspekce nemovitostí včetně vydávání protokolů
 • řeąení financování staveb, investičních záměrů včetně zajią»ování dotací