STADOZ s.r.o., stavební firma, Hranice na Moravě, Zelená úsporám
    Stadoz s.r.o., Veslařská 323/189, Brno 637 00, tel. 581 603 118, email: stadoz@stadoz.net
Stadoz s.r.o., tř. 1. máje 2063, Hranice 753 01, tel. 581 603 118. email: stadoz@volny.cz
 
  STADOZ s.r.o., stavební firma  
 

Realizované stavby

Stavba Kontaktní osoba Telefonní číslo
OÚ Skalička
 • rekonstrukce sokolovny
 • oprava chodníků
 • mostní lávky
 • oprava poąty
E–TECHNIK a.s. Milotice nad Bečvou
 • rekonstrukce haly 10
 • rekonstrukce kotelny na sklad
 • generalní oprava administrativní budovy
 • oprava zkuąebny
EKOINVESTA – Hranice
 • rekonstrukce sídla firmy
DDM – Hranice
 • oprava a zateplení fasády
EKORAN PLUS
 • oprava a údrľba prov. budovy
SKI Hotel Stráľný
 • rekonstrukce hotelu
OÚ Milotice nad Bečvou
 • kanalizace a ČOV
ISPAT NOVÁ HU« – Ostrava
 • stavební úpravy ľíhací pece
©kola Milenov
 • výměna oken
 • oprava fasády
Náměstí T. G. Masaryka
 • rekonstrukce domu
Lázně Teplice nad Bečvou a. s.
 • rekonstrukce koupelen
SSO© – Hranice
 • rekonstrukce ąkoly
UNITED POLYMERS – Hranice
 • stavební práce
Rodinný dům – Jičina
 • zateplení
 • zámková dlaľba
Domov důchodců – Hranice
 • sádrokartonářské práce
Radkova Lhota
 • oprava poľární zbrojnice
 • oplocení zásobárny vody
 • zámková dlaľba
 • oprava KD
BBA Bělotín
 • výstavba montáľní haly
Motorest SPARTA
 • rekonstrukce
Rodinný dům – Hranice
 • zateplení
Náměstí T. G. Masaryka
 • rekonstrukce domu