STADOZ s.r.o., stavební firma, Hranice na Moravě, Zelená úsporám
    Stadoz s.r.o., Veslařská 323/189, Brno 637 00, tel. 581 603 118, email: stadoz@stadoz.net
Stadoz s.r.o., tř. 1. máje 2063, Hranice 753 01, tel. 581 603 118. email: stadoz@volny.cz
 
  STADOZ s.r.o., stavební firma  
 

A+ ZELENÁ ÚSPORÁM


Při spolupráci s naąí společností dosáhnete aľ na energetický ątítek A+ obálky budovy při zajiątění maximální výąe dotace  z programu „Zelená úsporám“. V rámci tohoto programu zajią»ujeme v souladu se směrnicí č. 9/2009 Ministerstva ľivotního prostředí v oblasti úspor energie na vytápění činnosti spojené s návhrem a realizací potřebných opatření.

Specializujeme se předevąím na oblast střední Moravy. V průběhu realizace staveb odborně prováděnou inľenýrskou činností dosahujeme sníľení rozpočtových investičních nákladů o 10—15% při zajiątění vysoké kvality díla.

Projekt

 • Vstupní informace o programu Zelená úsporám, konzultace, zhodnocení stávajícího stavu, návrh energeticky úsporných opatření, varianty čerpání dotací. Tato činnost je pro zákazníky poskytována zdarma.
 • Zpracování projektové dokumentace včetně veąkerých nutných příloh pro získání dotace.
 • Zajiątění schválení projektu Státním fondem ľivotního prostředí na základě plné moci.

Financování

Ve spolupráci s bankovními ústavy (Komerční banka, Česká spořitelna atd.) můľeme pro vás zajistit financování realizace projektu.

Realizace opatření

Naąe společnost je zapsána v seznamu odborných dodavatelů Zelená úsporám prakticky pro vąechny potřebné činnosti pro dokonalé zateplení vaąeho domu.

Výměna výplní otvorů - okna, dveře

Zajią»ujeme výplně otvorů od předních výrobců:

 • Euro-Jordán
 • Sulko
 • Termolux Valaąské Meziříčí
 • Okno styl , případně daląí dle poľadavku zákazníka.

Zateplovací systémy vnějąí

Realizujeme certifikované zateplovací systémy:

 • Baumit
 • Weber Terranova
 • Systém Multitherm - BASF

Tepelné izolace

Jsme certifikovaní a proąkolení pro práce s tepelně izolačními materiály:

 • URSA CZ s.r.o.
 • SAINT-GOBAIN ISOVER CZ s.r.o.
 • ROCKWOOL a.s.
 • Izolace POLNÁ

Kontakt, informace

Informace ke zpracování projektů a získání dotací i s případnou realizací opatření získáte telefonicky na tel. číslech uvedených u jednotlivých středisek, případně osobně (po telefonické dohodě) přímo na střediscích:

Stadoz s.r.o.
e-mail: stadoz@stadoz.net

Brno
Veslařská 323/189

tel: +420 547 214 199
mobil: +420 605 935 164

Hranice
Tř. 1.máje 243

tel: +420 581 603 118
mobil: +420 724 622 998

Trojanovice
Trojanovice č. 537

tel: +420 581 603 118


V případě vaąeho zájmu vám zaąleme soupis nutných podkladů pro zpracování dokumentace, ceník prací, ceník projektových prací souvisejících činností a následně případně ocenění realizace (po zpracování projektové dokumentace).

Praktické rady pro získání dotace z programu Zelená úsporám

Zajistěte si projektové podklady od stávajícího stavu domu včetně prověření jejich správnosti (velikost otvorů, skladby konstrukcí, pouľité materiály atd.). V případě, ľe podklady nejsou k dispozici nebo jsou k dispozici jen částečně, zajistíme odborné zaměření stávajícího stavu.

Před prováděním opatření na vaąem domě si předem nechte zpracovat projektovou dokumentaci s odborným posudkem, kde bude stanoven nutný rozsah opatření, vlastnosti výrobků (oken, dveří, izolací, atd.), dimenze izolací. Jen tímto postupem si zajistíte jistotu získání dotace.

Nelze provádět opatření na základě různých předběľných výpočtů získaných z neodborných zdrojů. Tyto metody jsou značně nepřesné a v konečném projektu se mohou výsledky značně liąit.

Před realizací si prověřte, zda dodavatel je zapsán v seznamu odborných dodavatelů Zelená úsporám a také, zda výrobek nebo systém, který vám nabízí je zapsán v seznamu výrobků a technologií, pro který byl proąkolen. Tyto údaje musí být uvedeny v krycím listu projektu.