STADOZ s.r.o., stavební firma, Hranice na Moravě, Zelená úsporám
    Stadoz s.r.o., Veslařská 323/189, Brno 637 00, tel. 581 603 118, email: stadoz@stadoz.net
Stadoz s.r.o., tř. 1. máje 2063, Hranice 753 01, tel. 581 603 118. email: stadoz@volny.cz
 
  STADOZ s.r.o., stavební firma  
 

O SPOLEČNOSTI

Profil společnosti

Firma STADOZ s. r. o. byla zaloľena v roce 1996. Nyní zaměstnává trvale cca 20 pracovníků a spolupracuje s několika stálými subdodavateli. Hlavním oborem činnosti společnosti je provádění staveb včetně jejich změn, udrľovacích prací na nich a jejich odstraňování . Mezi daląí aktivity společnosti patří pronájem nemovitostí, projektová činnost, zpracování průkazů energetické náročnosti budov, zajią»ování dotací, inspekce nemovitosti, poradenství v oblasti nemovitostí, provoz restaurace.

V roce 2010 jsem se zapojili jako odborný dodavatel do projektu Zelená úsporám. Poskytujeme kompletní servis od poradenství, přes zpracování projektu, získání dotací aľ po samotnou realizaci navrľených opatření.

Náą přístup k dílu

Pouľíváme pouze kvalitní materiály renomovaných výrobců a drľitelů certifikátů jakosti. Poskytujeme záruku na provedené dílo v rozmezí od tří do pěti let. Prohlídky staveb a návrhy technických řeąení provádíme ve spolupráci s odbornými institucemi a inľenýrskými firmami. Máme dlouholetá zkuąenosti v oblasti pozemních staveb.

Specializujeme se předevąím na oblast střední Moravy. V průběhu realizace staveb odborně prováděnou inľenýrskou činností dosahujeme sníľení rozpočtových investičních nákladů o 10—15% při zajiątění vysoké kvality díla.Motores Sparta Bělotín