Stadoz s.r.o.

Průkaz energetické náročnosti budovy

V souladu s ustanovení zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů zpracováváme průkazy energetické náročnosti budov.

Oprávnění, certifikáty

Pracovníci naší společnosti jsou oprávnění zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov dle Oprávnění vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu 25.5.2011. Jsme členové Asociace energetických specialistů – viz www.asociacees.cz.

Objednávka, termíny, ceník

Na základě vaší poptávky vám předložíme nabídku na zpracování PENB, v případě odsouhlasení nabídky uzavřeme s vámi objednávku, příp. smlouvu. Pro zpracování PENB je nutno zajistit projektovou dokumentaci objektu, zjistit technické vlastnosti konstrukcí objektu, technické podklady od systémů topení, přípravy teplé vody, větrání, chlazení, atd. V případě, že zákazník má tyto podklady k dispozici, je zpracování PENB jednodušší, v případě neexistence těchto dokladů provedeme prohlídku, zaměření objektu a zjištění potřebných údajů. Termín zpracování dle rozsahu objektu , technických vlastností a podkladů k řešení PENB se pohybuje od 5 do 10 dnů od objednání.

Ceník

Na vyžádání vám poskytneme ceník zpracování PENB vč. souvisejících technických činností.

Podrobné informace naleznete na adrese: prukazenergetickenarocnostibudovy.cz

Grafické znázornění průkazu dle Vyhlášky č. 264/2020 Sb. :
Průkaz energetické náročnosti budovy