Stadoz s.r.o.

Projekty, stavby, dotace, reference

V minulém období jsme zpracovali projektové dokumentace na rekonstrukce objektů, nové objekty a na stavební úpravy, realizovali jsme několik staveb, rekonstrukcí a stavebních úprav. Zajistili jsme z dotačních programů dotace pro naše zákazníky a provedli jsme další činnosti týkající se energetického hodnocení budov, hodnocení technického stavu nemovitostí - inspekce nemovitostí, zajišťování technického dozoru na stavbách vč. inženýrské činnosti. Uvádíme některé akce a projekty provedené v předcházejícím období:

Projekty

 • Zateplení a rekonstrukce KD Vítonice
 • Stavba administrativního objektu SOUS Bílovec
 • Výstavba víceúčelového hřiště Milotice nad Bečvou
 • Rekonstrukce a zateplení obchodního střediska MAHON Hustopeče nad Bečvou
 • Stavební úpravy víceúčelového objektu TJ Spartak Milotice nad Bečvou
 • Rekonstrukce obecního domu Radkova Lhota
 • Rekonstrukce sokolovny Milotice nad Bečvou
 • Výstavba bytových jednotek Milotice nad Bečvou
 • Studie - Rekonstrukce víceúčelového objektu Paršovice
 • Rekonstrukce RD Hranice, Nerudova ul.
 • Přístavba RD Špičky č.p. 77
 • Rekonstrukce a zateplení RD Hustopeče nad Bečvou, ul. U Hriště
 • Rekonstrukce budovy OÚ Milotice nad Bečvou
 • Rekonstrukce RD Hranice, Dobrovského

Stavby, rekonstrukce

 • Oprava kaple Milotice nad Bečvou
 • Oprava objektu hasičské zbrojnice Radkova Lhota
 • Zateplení a rekonstrukce KD Vítonice
 • Zateplení MŠ Milotice nad Bečvou
 • Rekonstrukce sokolovny Milotice nad Bečvou
 • Rekonstrukce RD Hranice, Nerudova ul.
 • Oprava a zateplení objektu ELIM Drahotuše
 • V rámci programu Nová zelená úsporám jsme u RD, na kterých jsme zpracovávali projektovou dokumentaci, prováděli i realizaci navržených opatření – celkem cca 35 RD (RD Paršovice, Holešov, Olomouc, Milotice nad Bečvou,Kelč, Hranice, atd.)
 • Výstavba skladu nábytku MAHON Hustopeče nad Bečvou
 • Rekonstrukce RD Hranice, Dobrovského


Reference

Naše vybrané reference jsou uvedeny výše a v případě zájmu je můžeme podrobněji specifikovat, příp. zdokumentovat. Jedná se o některé vybrané akce s ohledem na značný rozsah realizovaných projektů, staveb a dotací.

Dotace

Pro zajišťování dotací jsme zpracovali projektové dokumentace a podklady dle podmínek jednotlivých dotačních výzev, některé akce jsme následně realizovali a provedli jsme i závěrečné vyhodnocení akce a dokladování. Dotace zajišťujeme zejména z programů Nová Zelená úsporám (v dotačním období do roku 2022 cca 420 objektů, dotace o objemu 300 mil. Kč), z programů OPŽP (do roku 2022 20 projektů s celkovou výší dotace 70 mil.Kč), MMR , MPO, krajských programů a dalších dotačních výzev.